Kontrollutvalet Askvoll kommune

På denne sida finn du innkallingar til og protokollar frå møte i kontrollutvalet, samt kontaktinformasjon til medlem og varamedlem i kontrollutvalet i Askvoll kommune.

Sist endra 23.03.2015