Arbeidsutvalet for SEKOM-sekretariat (arkiv)

Arbeidsutvalet er samansett slik i perioden 2016 - 19:

Terje Engvik (leiar)

Lindborg 6, 6800 Førde, terje.engvik@enivest.net mob 975 17 111, tlf 57 72 32 86.

Jorunn Blom Aalen (nestleiar)

6983 Kvammen, jorunn.blomaalen@rr-vest.no, mob 915 84 063, tlf 57 82 90 43, tlf 57 73 19 96

 Per Rune Vereide

Vereide, 6823 Sandane, mobil: 977 06 884. E-post: prv@sp.no

Vigdis Heimdal Reksnes

6777 Stårheim, mobil 482 37 007, tlf 57 86 17 64. E-post: vheimdal@gmail.com

Randi Gåsdal

6958 Sørbøvåg, mobil 970 87 356. E-post: randi.gasdal@hyllestad.kommune.no