Sekom

Videomøte i kontrollutvala

Videomøte i kontrollutvala

Frå påske til i dag, har dei fleste av kontrollutvala våre hatt minst eitt videomøte.

Vi har stort sett gode erfaringar både med det tekniske (Skype) og med gjennomføring av møta. Der vi saknar mest å ha diskusjon "rundt bordet" er i arbeidet med kontrollutvalsplan. Men også her har utvala komne vidare på ein god måte. 

Publikum får påloggingsinformasjon ved å vende seg til oss i SEKOM.

Videomøte med Solund kontrollutval 7. mai 2020.