Sekom

Ny design på www.sekom.no

Ny design på www.sekom.no

Denne vinteren har vi arbeidd med ny design på sekretariatet sine nettsider. Vi nyttar Acos som leverandør, og det er dei som har gjort det praktiske arbeidet med den nye utsjånaden. 

Her er ei lita samling med klipp frå den gamle nettsida. 

Klipp frå SEKOM si nettside 26.3.20. (PDF, 503 kB)