Kontrollutvalsdagane 23. og 24.1.2024

Det blir oppstartsamling etter kommunevalet på Hotel Alexandra i Loen 23. og 24. januar 2024.