Sekom

Forvaltningsrevisjonar

Forvaltningsrevisjonar

Kontrollutvala er komne godt i gang med forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll. Her er oversikt over revisjonsprosjekta som Vestland Revisjon arbeider med pr mars 2021:

Kommune

Revisjonsprosjekt – tittel

Rapportfrist

Askvoll

Pleie og omsorg – bemanning

1.11.21

Fjaler

Sakshandsaming og offentlegheit

15.5.21

Gulen

Planarbeid

1.5.21

Solund

Dokumentasjon / innsyn

1.11.21

Bremanger

Personalforvaltning

1.6.21

Gloppen

Betre tverrfagleg innsats (BTI)

1.6.21

Hyllestad

Økonomistyring

29.4.21

Stryn

IKT-tryggleik og personvern

1.11.21

Sunnfjord

Pleie og omsorg - bemanning

1.6.21