Kontrollutvalet i fellesnemnda for Sunnfjord kommune

Representantar frå kontrollutvala i Førde, Gaular, Jølster og Naustdal fekk høve til å informere i fellesnemnda sitt møte 11. april 2018.

Her finn de presentasjonen som vi nytta i møtet. (PDF, 453 kB)

Dei som møtte frå utvala var:

•Ole Erik Thingnes, leiar i Naustdal kontrollutval
•Torbjørg Grimsbø Eskeland, leiar i Jølster kontrollutval
•Jarl Tyssekvam, nestleiar i Gaular kontrollutval
•Terje Engvik, nestleiar i Førde kontrollutval og styreleiar i SEKOM-sekretariat
 
I tillegg, deltok Arnar Helgheim og Audhild Ragni Vie Alme frå SEKOM og Terje Førde frå KRYSS Revisjon.