Kontrollutvala i fellesnemnda for Stad 3. mai

Torsdag 3. mai fekk kontrollutvala i Eid og Selje høve til å informere fellesnemnda for Stad kommune om utvalet si rolle.

Her finn de presentasjonane  (PDF, 334 kB) som Ole Reinhardt Bugjerde (leiar Eid) og Per Egil Hellebust (nestleiar Selje) brukte.